Privacybeleid

Inleiding

De bescherming van uw privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor Callasier.

Gegevensverwerking

Wanneer u mijn website bezoekt, een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, mij een vraag stelt of deelneemt aan een wedstrijd of onderzoek op mijn website, vraag ik u o.a. uw naam, adres, bank- en/of betalingsgegevens op te geven. Callasier gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om mijn diensten te verlenen en te factureren;
  • om uw bestelling te verwerken en u op de hoogte te houden van de voortgang;
  • om u informatie te geven over de organisatie, producten en activiteiten van Callasier
  • om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Ten slotte registreren wij informatie (waaronder het IP-adres) ten behoeve van gebruikersstatistieken en om de website te beveiligen.

Uw rechten

U heeft het recht op elk gewenst moment uw gegevens zoals deze door Callasier worden bewaard in het klantenbestand, in te zien. Als (een deel van) deze gegevens onjuist zijn, kunt u Callasier verzoeken die gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.